30 stycznia 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Neurologicznego z Rehabilitacją Neurologiczną oraz wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego.

szpital_msw_zoz.msw.gov.plOtwarcia nowych oddziałów dokonała Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej jest wyposażony między innymi w sztuczne płuco-serce najnowszej generacji ECMO – do pozaustrojowego natleniania krwi podczas czasowej niewydolności płuc, co zapewnia pacjentom skuteczniejszą pomoc medyczną. Oddział Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną, który posiada 4-łóżkową salę udarową, odpowiada na wzrost potrzeb w zakresie opieki neurologicznej, a szczególnie rehabilitacji neurologicznej.

Podczas uroczystości w SP WZOZ MSW Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wręczyła Dyrektorowi SP WZOZ MSW Certyfikat Akredytacyjny. W 2014 roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło audyt placówki. SP WZOZ MSW uzyskał bardzo wysoki wskaźnik – 90 procent spełnionych wymogów. Również w 2014 roku wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001:2008, 14001:2004, BS OHSAS 18001:2001.

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy od 5 lat rozwija się szczególnie intensywnie, czego dowodem są uruchamiane nowe oddziały szpitalne oraz otrzymane nagrody: Gepard Biznesu, Złoty Certyfikat Rzetelności Krajowego Rejestru Długów, Gazela Biznesu, 2. miejsce w konkursie Perły Medycyny w kategorii szpitali do 400 łóżek, 4. miejsce w ogólnokrajowym rankingu gazety „Forbes” w kategorii szpitali klinicznych i resortowych.

Baner zwm 2