26 października odbędzie się 33 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leku:

  1. ADCETRIS (brentuksymab vedotin) we wskazaniu: leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30 (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) w ramach programu lekowego,
  2. BETAFERON (interferon beta-1b) we wskazaniu: leczenie stwardnienia rozsianego w postaci wtórnie postępującej z rzutami (ICD-10 G35) w ramach programu lekowego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „RADIOTERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU", jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Badanie epidemiologiczne występowania i oceny stopnia zaawansowania przewlekłych chorób żył w Gminie Zbrosławice w XXI wieku wspomagane oceną ultrasonograficzną układu żylnego - ZEUS study (Zbroslawice Epidemiological Ul-trasuond Study)",
  2. „Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2016-2018".

Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia: „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2016-2019".

Baner zwm 2