5 lutego 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 1/WS/2016 wstrzymującą w obrocie produkt leczniczy MELFALAX 50.

produkt leczniczy, nr serii, data ważności

produkt leczniczy: MELFALAX 50, ampułka 50 mg

numer serii: MPL 1502A4G, data ważności: 09.2018

podmiot odpowiedzialny

GLS Pharma Limited; importer: PARAFARMACJA Sp. z o.o.

uzasadnienie

Decyzję podjęto z powodu podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych w związku z problemem z rozpuszczalnością produktu podczas rekonstytucji oraz wytrącaniem się żółtego osadu.

Pobierz:

Decyzja nr 1/WS/2016

Baner zwm 2