21 września odbędzie się 28 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.


21 września odbędzie się 28 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności dalszej refundacji, braku podstaw do dalszej refundacji, bądź zmiany zakresu refundacji leku MABTHERA (rytuksymab) objętych refundacją w katalogu chemioterapii we wskazaniach określonych kodem ICD-10: C88 wraz z rozszerzeniami (C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma, C88.1 Choroba łańcuchów ciężkich alfa, C88.2 Choroba łańcuchów ciężkich gamma, C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego, C88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne, C88.9 Złośliwa choroba immunoproliferacyjna, nieokreślona).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „LECZENIE CHIRURGICZNE CUKRZYCY" ,jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PROURSAN (kwas ursodeoksycholowy) we wskazaniu: zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą oraz w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby w początkowym stadium choroby.

Przygotowanie opinii na temat zasadności objęcia refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, leku Noxafil (posaconazolum) we wskazaniu: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej.

Przygotowanie opinii na temat zasadności objęcia refundacją, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, leków zawierających substancje czynne:

  1. Bortezomibum we wskazaniach: C85.8 Inne amyloidozy, C85.9 Amyloidoza, nieokreślona, C.88.0 Makroglobulinemi Walderströma, C88.9 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone;
  2. Capecitabinum we wskazaniu: C75.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony;
  3. Temozolomidum we wskazaniu: C75.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Toruń olśniewa uśmiechem"
  2. „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Kalisza na lata 2015-2017 realizowany przez Miasto Kalisz"
  3. „Wieloletni program zdrowotny w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania jaskry w gminie Drawsko Pomorskie"
  4. „Specjalistyczne porady i podstawowa diagnostyka w chorobach układu krążenia" (gmina Trawniki)
  5. „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty"

Baner zwm 2