30 września 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 40/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy: Roztwór do testów punktowych 114 (Dąb szypułkowy).

 

produkt leczniczy, nr serii, data ważności

produkt leczniczy: Roztwór do testów punktowych 14 (Dąb szypułkowy), roztwór do skórnych prób punktowych, butelka po 3 ml

numer serii: U3012606-PL, data ważności: 02.2017

numer serii: U4013351-PL, data ważności: 02.2017

 

podmiot odpowiedzialny

Allergopharma GmbH & Co. KG<

uzasadnienie

Podmiot odpowiedzialny wystąpił o wycofanie produktu leczniczego z powodu jego niezgodności ze specyfikacją w zakresie zawartości azotu białkowego.

 

Pobierz:

Decyzja nr 41/WC/2015

Baner zwm 2