Czytaj więcej...

4 września 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 36/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy: ASARIS.

Czytaj więcej...

3 września 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 35/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy: Ceftazidime Kabi.

Czytaj więcej...

2 września 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 34/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy: ASARIS.

aotmit

4 września odbędzie się 27 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Czytaj więcej...

26 maja 2015 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazał inforamcję w sprawie zalecenia Europejskiej Agencji Leków odnośnie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych, z powodu błędnie przeprowadzonych badań przez GVK Biosciences w Hajdarabadzie w Indiach.

Czytaj więcej...

Przekształcenie szpitali samorządowych w spółki niewiele zmieniło na rynku usług leczniczych. Wbrew społecznym obawom – nie zlikwidowano oddziałów, nie pogorszyła się też dostępność świadczeń. Ale też wbrew nadziejom – nie skróciły się kolejki do lekarzy. Część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja finansowa niektórych wróciła do "normy", czyli do generowania strat.

Czytaj więcej...

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie tymczasowej przerwy w dostawach produktów leczniczych: Insuman Rapid, Basal i Comb (insulina ludzka) 3 ml, wkłady i wstrzykiwacze.

Czytaj więcej...

W ramach prowadzonej kampanii Lek bezpieczny Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał komunikat w sprawie zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Baner zwm 2