Czytaj więcej...

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 17 grudnia 2014 r., Ministerstwo Zdrowia informuje, że w porównaniu do projektu w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r. nie zaszły żadne zmiany merytoryczne.

Czytaj więcej...

22 grudnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 52/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Parafina ciekła (logo firmy LGO).

Czytaj więcej...

19 grudnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję Nr 3/D/2014 o ponownym dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego Polsart Plus.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Czytaj więcej...

16 grudnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 51/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Axura. 

Czytaj więcej...

15 grudnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 50/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Ibufen dla dzieci FORTE o smaku truskawkowym. 

Czytaj więcej...

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zakresu wskazań objętych refundacją w przypadku leków przeciwdrgawkowych Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa Epileptologii, wskazuje, iż w zakresie refundacyjnym właściwym informuje:

Czytaj więcej...

27 listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 49/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Ulgastran

Baner zwm 2