Czytaj więcej...

24 listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 48/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Prolutex.

Czytaj więcej...

24 listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 47/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy DicloDuo. 

Czytaj więcej...

21 listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 46/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Morphini Suflas WZF. 

Czytaj więcej...

20 listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 45/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Polsart Plus. 

Czytaj więcej...

14 listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 3/WS/2014 wstrzymującą w obrocie produkt leczniczy Prolutex. 

Czytaj więcej...

7 listopada 2014 r. URPL wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 30 września 2014 r.

Czytaj więcej...

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystywanych chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych.

Czytaj więcej...

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat odnośnie braku dostępności na rynku europejskim szczepionki 5 – walentnej. 

Baner zwm 2