Czytaj więcej...

11 września 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał komunikat w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji.

Czytaj więcej...

Ministerstwa Zdrowia informuje, że w zakresie nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020, w związku z trwającymi negocjacjami z Komisją Europejską dotyczącymi treści i kierunków wsparcia m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, jest zbyt wcześnie na przekazywanie szczegółów w zakresie programowanej VII osi Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

11 września 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zakazał emisji spotu reklamowego produktu leczniczego Ibuprom Max Sprint.

Czytaj więcej...

9 września 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 37/WC/2014 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Arulatan.

Czytaj więcej...

Wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących form prawnych zabezpieczenia dyżurów medycznych Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz poinformował lekarzy, iż w świetle obowiązujących przepisów najbezpieczniejszą dla każdego lekarza i lekarza dentysty formą wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym jest zatrudnienie i pełnienie dyżurów w ramach umowy o pracę w wymiarze godzin przewidzianym przez prawo pracy to jest maksymalnie 48 godzin tygodniowo z możliwością przedłużenia tej maksymalnej normy dla lekarzy, którzy dobrowolnie podpisali klauzulę opt-out.

Czytaj więcej...

Samorządy zawodów medycznych – lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych zwróciły się z apelem do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu, Marszałków Senatu o pilną debatę w sprawie narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia pacjentów w Polsce.

Czytaj więcej...

25 sierpnia 2014 r. odbyło się 30 posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Przedstawiamy przygotowane stanowiska i opinie.

Czytaj więcej...

18 sierpnia br. odbyło się 29 posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Przedstawiamy przygotowane stanowiska i opinie.

Baner zwm 2