Czytaj więcej...

10 lipca 2014 r. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący planu finansowego na 2015 r.

Czytaj więcej...

8 lipca 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą ze skutkiem natychmiasotwym wstrzymanie emitowanej w stacjach telewizyjnych reklamy produktu leczniczego Ibuprom. 

Czytaj więcej...

27 maja 2014 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał Decyzję Nr 26/WC/2014 wycofującą ze skutkiem natychmiasotwym z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Novo-Helisen Depot.

Czytaj więcej...

29 maja 2014 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał Decyzję Nr 27/WC/2014 wycofującą ze skutkiem natychmiasotwym z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Levoxa.

Baner zwm 2