Czytaj więcej...

5 lutego 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 1/WS/2016 wstrzymującą w obrocie produkt leczniczy MELFALAX 50.

aotmit

26 października odbędzie się 33 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Czytaj więcej...

14 października 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 44/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy DEXApico.

Czytaj więcej...

13 października 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 43/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy RUBITAL.

aotmit

16 października odbędzie się 32 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

aotmit

12 października odbędzie się 31 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

Czytaj więcej...

5 października 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 1/ZW/2015 zakazującą wprowadzania do obrotu produkt leczniczy PlasmaVolume Redibag.

Czytaj więcej...

5 października 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 42/WC/2015 wycofującą z obrotu produkt leczniczy Encorton.

Baner zwm 2