1 lipcja 2016 r. GUS opublikował ocenę kondycji zdrowotnej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych problemów zdrowotnych (choroby przewlekłe, niepełnosprawność) w powiązaniu z częstotliwością korzystania z usług medycznych i wybranych elementów stylu życia w przekrojach terytorialnych.

gusStan zdrowia ludności Polski w 2014 r. ... Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. 1.77 MB

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. - tablice ... Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. - tablice 2.35 MB

Spis treści:

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAŁOZENIA I ZAKRES PRZEDMIOTOWY BADANIA

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA

ROZDZIAŁ III.  CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA ZBADANEJ POPULACJI

ROZDZIAŁ IV.  STAN ZDROWIA LUDNOŚCI 

ROZDZIAŁ V.  SAMOPOCZUCIE PSYCHOFIZYCZNE OSÓB W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ

ROZDZIAŁ VI. STYL ŻYCIA

ROZDZIAŁ VII. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ     

ROZDZIAŁ VIII.  PROFILAKTYKA      
     
ROZDZIAŁ IX. KORZYSTANIE Z USŁUG MEDYCZNYCH I STOSOWANIE LEKÓW     

Baner zwm 2