Czy stan ochrony zdrowia psychicznego wymaga radykalnych zmian administracyjnych i prawnych? Czy jest to "zapomniany obszar" praw człowieka i pacjenta w naszym kraju, a zaniedbania są fundamentalne czy też system ochrony zdrowia psychicznego jest po prostu częścią ogólnej "mizerii" polskiego systemu ochrony zdrowia? Na te pytania odpowiada w sposób jasny i syntetyczny zbiór opracowań wielu autorów, jakim jest Raport o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki.

rpoCelem publikacji jest zwrócenie uwagi na dysfunkcyjny stan ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, w tym zwłaszcza: przytoczenie podstawowych informacji o jego aktualnym funkcjonowaniu, zasobach i brakach oraz wskazanie pilnych potrzeb, przypomnienie celów przyjętego w 2010 r. przez parlament Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), wskazanie barier blokujących jego realizację i ukazanie dobrych praktyk powstałych spontanicznie w różnych miejscach kraju. Ostatecznym celem jest przypomnienie o znaczeniu systemowej zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, przyspieszenie jego unowocześnienia oraz podniesienie rangi wśród zadań z zakresu zdrowia publicznego. Ich zaniechanie będzie pogłębiać bowiem niebezpieczne dla społeczeństwa procesy naznaczania ludzi chorych i wyłączonych, nierównego traktowania i wykluczania społecznego osób z problemami zdrowia psychicznego. Grozi im obniżanie standardu jakości życia, zarówno ich samych jak ich najbliższego otoczenia. Problemy takie wg ostrożnych szacunków dotyczą – w różnym stopniu – pośrednio lub bezpośrednio, okresowo lub trwale około 5-8 mln osób w Polsce.

Publikacja ma szerokie grono adresatów, zwłaszcza wśród przedstawicieli i decydentów podmiotów realizujących NPOZP na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, wśród organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, mediów i placówek oferujących pomoc oraz wszystkich osób dobrej woli, które chcą uczestniczyć w jego pomyśle realizacji.

Pobierz: Raport o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce

Baner zwm 2