Przedstawiamy raport podsumowujący przeprowadzoną przez nas analizę kosztów hurtowej dystrybucji refundowanych produktów leczniczych w Polsce w roku 2012.

pwcDodatkowo raport zawiera generalne uwagi dotyczące spodziewanego wpływu zapisanego w ustawie refundacyjnej dalszego obniżenia urzędowej marży hurtowej na sytuację finansową podmiotów operujących na rynku dystrybucji hurtowej leków w Polsce w najbliższych latach.

Niniejszy raport powstał na zlecenie Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych („ZPHF”) zrzeszających największe podmioty zajmujące się obrotem hurtowym produktami leczniczych w Polsce.

Tezy raportu wynikają z danych finansowych dostarczonych przez członków ZPHF reprezentujących ok. 70 proc. udział w rynku obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej analizy.

Pobierz: Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce latach 2012-2014

Baner zwm 2