Zespół Alumnów Fundacji, specjalizujących się w tematyce sektora ochrony zdrowia, przygotował specjalny raport, w którym w oparciu o analizę obecnej polityki zdrowotnej w Polsce przedstawia swego rodzaju rekomendacje dla obecnego Ministra Zdrowia na najbliższy rok.

pagaRaport opracowany został przez młodych ekspertów - stypendystów stworzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi projektu "Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia". Program realizowany jest we współpracy z największymi firmami z tego sektora skupia osoby zainteresowane zarządzaniem w ochronie zdrowia.

Przedmiotowe opracowanie stanowi zaproszenie do dyskusji na temat różnych aspektów funkcjonowania sektora  ochrony  zdrowia.  Raport  został  podzielony  na  cztery  części.  W  pierwszej  z  nich  przedstawiono system finansowania opieki zdrowotnej, w drugiej znajdującego się w centrum wydarzeń pacjenta, w trzeciej dokonano analizy sytuacji przedstawicieli zawodów medycznych, a w czwartej poruszono tematy związane z przemysłem farmaceutycznym.

Pobierz: Raport "Recepta na zdrowie, czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski"

Autorzy Raportu:

Małgorzata Dziubińska - prawnik w kancelarii adwokackiej świadczącej usługi z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego. Doktorantka II roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Publicysta i organizator konferencji naukowych. Stypendysta I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. W kręgu jej zainteresowań leżą zagadnienia związane z  prawem farmaceutycznym. Dotyczy to w szczególności problematyki dystrybucji produktów leczniczych oraz działalności marketingowej aptek. W przeszłości współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Okręgową Izbą Aptekarską w Lublinie oraz z jedną z renomowanych kancelarii międzynarodowych zajmujących się m.in. prawem farmaceutycznym.

Piotr Najbuk - ukończył studia licencjackie i magisterskie w Szkole głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, ukończył ponadto Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim z dyplomem magistra prawa. Obecnie studiuje medycynę na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również studentem studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Stypendysta I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. W ramach praktyki zawodowej pracował w wiodących instytucjach finansowych w Polsce. Obecnie współpracuje z największą polską kancelarią prawną zajmującą się prawem medycznym i farmaceutycznym. Realizował przełomowe projekty dotyczące nowych technologii w medycynie na zlecenie podmiotów prywatnych (telemedycyna) i publicznych (CSIOZ – e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, podpis elektroniczny), jest również bezpośrednio zaangażowany w prace nad reformą służby zdrowia prowadzone w Ministerstwie Zdrowia.

Grzegorz Stachacz - absolwent ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studiował również w Instituto Politecnico de Braganca w Portugalii. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami i prawa w ochronie zdrowia. Obecnie zatrudniony w Biurze Dyrektora Szpitala Pediatrycznego WUM jako merytoryczny członek zespołu odpowiadającego kompleksowo za realizację inwestycji. Stypendysta I edycji programu naukowego Liderzy  w sektorze ochrony zdrowia organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Praktykujący ratownik medyczny. Naukowo związany z obszarem zarządzania w ochronie zdrowia jak i zarządzania jakością.

Karol Kobyliński – farmaceuta, specjalista ds. rejestracji leków pracujący w innowacyjnej firmie farmaceutycznej. Student ostatniego semestru studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. W przeszłości przewodniczący Młodej Farmacji Warszawa oraz Vice-przewodniczący Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelegent na wielu konferencjach farmaceutycznych z zakresu opieki farmaceutycznej oraz zarządzania w farmacji. Autor 6 publikacji dotyczących ochrony zdrowia. W kręgu jego zainteresowań leżą zagadnienia obejmujące dostęp do innowacyjnych terapii a także fuzje i przejęcia w sektorze farmaceutycznym. Stypendysta I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. Poprzednio pracował w  działach rejestracji leków dwóch innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Baner zwm 2