Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA zlecił firmie HTA Consulting opracowanie raportu "Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych w Polsce". Celem raportu jest przedstawienie metodyki oceny kosztów pośrednich w analizach oceny technologii medycznych oraz przeprowadzenie badania pilotażowego w odniesieniu do konkretnej jednostki chorobowej.

infarmaINFARMA stoi na stanowisku, że istnieje obecnie w Polsce ogromna potrzeba zwiększenia dostępu do innowacyjnych terapii. W efekcie wzrastałaby skuteczność leczenia, a dzięki temu malałyby wydatki w innych obszarach – ponoszone nie tylko przez NFZ, ale także inne instytucje finansowane przez podatników, np. ZUS.

Raport, który jest kontynuacją projektu "Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia" zrealizowanego przez EY w 2013 r. na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Celem pierwszej części projektu było przedstawienie propozycji metodyki mierzenia kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, przede wszystkim w ramach analiz kosztów choroby. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metodyki pomiaru kosztów pośrednich w analizach oceny technologii medycznych (analiza kosztów choroby, analiza ekonomiczna, analiza systemowa / wpływu na budżet) oraz zaprezentowanie rekomendacji w tym zakresie stanowiących konsensus wypracowany w Polsce.

Przeczytaj cały raport: "Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych w Polsce"

Baner zwm 2