Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.

raport_stat.gov.plW zakresie kondycji zdrowotnej ludności – informacje m.in. o zachorowalności na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), o przyczynach hospitalizacji szpitalnej.

W zakresie infrastruktury opieki zdrowotnej – informacje m.in. o stanie i działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność leczniczą i o praktykach lekarskich, o kadrze medycznej, w tym o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu i pracujących bezpośrednio z pacjentem, o podmiotach prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, o aptekach, pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym, a także o służbie medycyny pracy. Podstawowe cechy charakteryzujące te placówki, np. rodzaje podmiotów, liczba łóżek, miejsc, karetek, liczba porad, osób leczonych, długości pobytu na oddziałach szpitalnych.

Ponadto wybrane dane o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia w 2013 r. i wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 rok. Poza częścią tabelaryczną: synteza wyników badań, uwagi metodologiczne, objaśnienia pojęć stosowanych w opracowaniu, graficzna prezentacja opisywanych zjawisk.

 

Pobierz:

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r. 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r. + tabele

Baner zwm 2