W ramach konferencji "Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast", Katarzyna Miszczyńska przedstawiła referat "Zdrowie publiczne i wydatki na ochronę zdrowia a rozwój zrównoważony jednostek samorządu terytorialnego".

systemochronyzdrowia.plZdrowie publiczne, wpływając na funkcjonowanie jednostki i jej otoczenie, odgrywa istotną rolę w koncepcji zrównowazonego rozwoju. Zdrowie warunkując jakość życia jednostki oddziałuje tym samym na stan gospodarki. Biorąc pod uwagę wieloaspektowość powiązań zdrowia publicznego i koncepcji zrównoważonego rozwoju, ich analiza wydaje się być w pełni uzsadaniona. Celem artykułu będzie ocena sytuacji zdrowotnej społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2013. Zdrowie publiczne, analizowane w kontekście zrównowazonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, rozważane będzie z perspektywy czynników finansowych oraz wskaźników proponowanych w ramach badań w tematyce zrównoważonego rozwoju.

Pobierz referat:

Zdrowie publiczne i wydatki na ochronę zdrowia a rozwój zrównoważony jednostek samorządu terytorialnego

 

Źródło: konferencjakfp.uni.lodz.pl

Baner zwm 2