Przetargi w branży medycznej ogłoszone od 15 do 19 czerwca 2015 r.

Termin składania Organizator Przedmiot
19.06.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr1Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych
22.06.2015 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie Podłączenie dwóch serwerowni
23.06.2015 SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI, DOSTAWA FOTELI, KRZESEŁ, WIESZAKÓW ORAZ DOSTAWA KRZESŁA ZABIEGOWEGO I WÓZKA ZABIEGOWEGO
23.06.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, sanitarnych oraz narzędzi i wyposażenia
23.06.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu komputerowego
23.06.2015 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu Dostawa materiałów stomatologicznych jednorazowego użytku
24.06.2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych szpitala
24.06.2015 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Sprzedaż energii elektrycznej
24.06.2015 Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach dostawa na rzecz Składającego zapytanie materiałów i narzędzi do robót remontowych
24.06.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie artykuły biurowe
25.06.2015 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych
25.06.2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu dostawa lampy szczelinowej
25.06.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dostawy artykułów gospodarczych
26.06.2015 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej usługi w zakresie konserwacji i obsługi oraz napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką -
26.06.2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Przebudowa pomieszczeń wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
26.06.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Świadczenie usług głównego elektryka
26.06.2015 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dostawa lamp operacyjnych
26.06.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Wykonanie robót elektrycznych i budowlanych
26.06.2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Przebudowa pomieszczeń wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
29.06.2015 Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostarczenie lamp do fototerapii stojących nadcieplarkowych oraz miernika żółtaczki u noworodka
29.06.2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej
29.06.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie Zakup i dostawę tub świetlnych LED
30.06.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Wykonanie prac polegających na przebudowie rozdzielni ŚN - 15 kV i NN-0,4 kV
30.06.2015 Szpital Uniwersytecki w Krakowie Remont pokrycia dachu
30.06.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa urządzenia do poboru wód podziemnych
30.06.2015 Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Przebudowa pomieszczeń
30.06.2015 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu wykonanie projektu oraz rozbudowa sieci komputerowej
30.06.2015 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie montaż nowego aparatu RTG
30.06.2015 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczenie usług związanych z utrzymaniem zdolności eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych
30.06.2015 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II dostawa różnych narzędzi i sprzętów medycznych
30.06.2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
30.06.2015 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Konserwacja i naprawa urządzeń kotłowni olejowej
1.07.2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Montaż klimatyzacji
1.07.2015 Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynku Szpitala
1.07.2015 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Adaptacja pomieszczeń dawnej kuchni i portierni i dostosowanie do uruchomienia oddziałów dziennych wraz z termomodernizacją budynków
1.07.2015 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej
1.07.2015 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej
2.07.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Przebudowa (modernizacja) II piętra
2.07.2015 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Przebudowa parkingu
2.07.2015 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Termomodernizacja
2.07.2015 Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej
2.07.2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim Budowa pawilonu SPZOZ
2.07.2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Wykonanie termomodernizacji budynków
3.07.2015 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. wykonanie robót objętych projektem Przebudowa I piętra budynku
3.07.2015 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu i remoncie pomieszczeń
3.07.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie szaf elektrycznych
3.07.2015 Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku WYKONANIE ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
3.07.2015 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim Wykonanie robót budowlanych - modernizacja
3.07.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową zasilania w energię elektryczną
3.07.2015 Regionalny Szpital w Kołobrzegu Wykonanie robót budowlanych
4.07.2015 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce Modernizacja gabinetów specjalistycznych
6.07.2015 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Oddział w Krakowie Zakup wraz z instalacją i uruchomieniem aparatury RTG:
6.07.2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku
6.07.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie Dostosowanie pomieszczeń szpitala mające na celu uzyskania tzw. czystego pomieszczenia (Clean Room)
6.07.2015 Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Remont pomieszczeń
6.07.2015 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Wykonanie robót budowlanych
7.07.2015 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku Wykonanie robót budowlanych
9.07.2015 Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu Remont kominów oraz połaci dachowych
20.07.2015 Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa mobilnego wyposażenia medycznego
21.07.2015 Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Dostawa akcesoriów do diatermii chirurgicznej oraz lamp operacyjnych
23.07.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Dostawa sprzętu medycznego wraz z finansowaniem
31.07.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Usługi serwisowe i przeglądy techniczne sprzętu
31.07.2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Wykonanie uzupełniających robót budowlanych wielobranżowych związanych ze zmianą profilu nowego pawilonu internistycznego na kardiologiczny
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-04-01 10:18)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-03-31
USD 4,1466 +1,30%
EUR 4,5523 +0,28%
CHF 4,3001 +0,38%
GBP 5,1052 +0,70%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2