Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej.


Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej.

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu:

  • Projektodawca jest podmiotem leczniczym posiadającym umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spełniającym kryteria określone w standardzie dla dziennego domu opieki medycznej.
  • Projektodawca jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012 r.
  • Projektodawca określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu
  • Wartość dofinansowania projektu nie przekracza 1 000 000,00 zł.
  • Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinasowanie projektu (niezależnie, czy jako beneficjent, czy partner projektu).

Kryteria premiujące:

  • Projektodawca jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Waga - 40 pkt

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r.  na adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

 

Spotkania informacyjne:

Odbędą się w następujących lokalizacjach:

  • 7 sierpnia 2015 r. - Warszawa
  • 14 sierpnia 2015 r. - Gdańsk
  • 4 września 2015 r. - Kraków
  • 18 września 2015 r. - Poznań

Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie zgłoszenia oraz otrzymanie potwierdzenie wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu dojazdu na spotkanie.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-04-07 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-04-07
USD 4,1717 -1,28%
EUR 4,5342 -0,59%
CHF 4,2883 -0,73%
GBP 5,1437 -1,14%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2