Przedsiębiorcy mogą przystępować do przetargów w ramach konsorcjum. Jeżeli jednak mają możliwość samodzielnej realizacji zamówienia, wówczas  współpraca z innymi podmiotami może powodować ograniczanie konkurencji. Sąd Apelacyjny potwierdził argumentację UOKiK.

systemochronyzdrowia.plWyrok Sądu dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2012 r. Urząd stwierdził wówczas, że  podczas przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych, zorganizowanego przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienie przedsiębiorców. Wygrała wówczas wspólna oferta konsorcjum dwóch największych spółek działających w mieście – MPO i Astwa. Uzasadnieniem dla zawiązania przez przedsiębiorców konsorcjum były rzekome ograniczenia techniczne, które uniemożliwiały im samodzielne ubieganie się o wykonanie zamówienia. Prawo dopuszcza możliwość wspólnego startu niezależnych przedsiębiorców w przetargu. Jednak w sytuacji, kiedy mają oni możliwość samodzielnego świadczenia usług, bez konieczności współpracy z konkurentami zawarcie konsorcjum rodzi podejrzenie nielegalnej współpracy ograniczającej konkurencję. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że  celem porozumienia było utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowych z pominięciem mechanizmów konkurencji.  

UOKiK stwierdził zmowę przetargową, zdecydował jednak o nienakładaniu na Astwę i MPO kar finansowych. Decyzja miała mieć charakter prewencyjny, wskazujący jakie działania mogą zostać uznane za antykonkurencyjne.

Przedsiębiorcy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uchylił decyzję UOKiK. Sąd Apelacyjny był jednak innego zdania i zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji potwierdzając argumentację Urzędu.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że jakkolwiek prawo dopuszcza możliwość zawierania przez przedsiębiorców konsorcjów, to jednak UOKIK ma prawo zbadać, czy ich współpraca w ramach konsorcjum nie narusza prawa konkurencji. Sąd podkreślił również, że rozważając możliwość samodzielnego wykonania zamówienia przez przedsiębiorcę, należy dokonać analizy jego potencjału. Wprawdzie spółki nie dysponowały w momencie zawiązania konsorcjum odpowiednimi zasobami do samodzielnego startu, jednak były w stanie uzupełnić te braki i złożyć osobne oferty. Sąd zwrócił także uwagę, że w przetargu samodzielnie wystartowały firmy z małym udziałem w rynku. To w opinii Sądu Apelacyjnego ostatecznie dowodzi, że MPO i Astwa, czyli największe podmioty działające na rynku odbioru odpadów w Białymstoku, mogły złożyć własne oferty. Tym samym przeczy to idei i celowi konsorcjum dozwolonego przez prawo zamówień publicznych i  przesądza o niedozwolonym charakterze zawartego porozumienia.

Zmowy przetargowe były tematem konferencji Zmowy przetargowe - mit czy rzeczywiste zagrożenie? Spotkanie odbyło się 20 czerwca br. w siedzibie UOKiK. Jego organizatorem była Międzynarodowa Izba Handlowa. Przedstawiciele instytucji państwowych, biznesu i środowisk prawniczych dyskutowali m.in. o możliwych  formach współpracy przedsiębiorców ubiegających o zamówienie publiczne. W konferencji wzięła udział Wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-04-07 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-04-07
USD 4,1717 -1,28%
EUR 4,5342 -0,59%
CHF 4,2883 -0,73%
GBP 5,1437 -1,14%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2