Grupa Kapitałowa CUBE.ITG poinformowała o zawarciu kolejnego dużego kontraktu w tym roku. W ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza", GK CUBE.ITG dostarczy infrastrukturę sprzętową, wdroży Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), Szpitalny System Informatyczny (SSI) oraz Oprogramowanie Centrum Analiz Statystyczno – Ekonomicznych (CASE). Rolę pełnomocnika dla pozostałych jednostek, objętych projektem "E-zdrowie dla Mazowsza" jest Mazowiecki Szpital Bródnowski. Wartość kontraktu wynosi 77,5 mln zł brutto.

To kolejny duży kontrakt pozyskany przez CUBE.ITG w tym roku. Wcześniej Spółka informowała o wygraniu przetargu na wykonanie ekspozycji stałej w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej za 8,8 mln zł oraz dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Grupie Kapitałowej PSE za ponad 13 mln zł. Po zawarciu kontraktu w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" portfel zamówień na ten rok dla GK CUBE.ITG przekroczył 200 mln zł. Kontrakt ma zostać zrealizowany do 31.11.2015.

Zawarcie kontraktu w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" jest realizacją naszej strategii, zwłaszcza w zakresie usług dla służby zdrowia, gdzie chcielibyśmy być jednym ze znaczących integratorów na polskim rynku – mówi Paweł Witkiewicz, Prezes Zarządu CUBE.ITG.

tabela.png

W ramach projektu CUBE.ITG będzie pełnił rolę integratora, skupiając oferty podwykonawcze kilku czołowych polskich dostawców, takich jak Asseco Poland S.A., Comarch S.A. czy CompuGroup Medical Polska sp. z o.o. Projekt "E-zdrowie dla Mazowsza" realizowany jest w ramach Priorytetu II "Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" jest dostosowanie podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym, bądź właścicielem do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W ramach projektu zostanie przeprowadzone wdrożenie oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego do elektronicznego ewidencjonowania zdarzeń medycznych, oprogramowanie do wytwarzania, archiwizowania i przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Konsorcjum wdroży również oprogramowanie Centrum Analiz Statystyczno–Ekonomicznych, które umożliwia tworzenie opracowań statystycznych na potrzeby nadzoru merytorycznego UMWM. Dodatkowo również zostanie zakupiony i zainstalowany sprzęt komputerowy oraz serwerowy.

Dzięki zawarciu kontraktu nasz backlog wynosi już w tej chwili ponad 200 mln zł, czyli znacznie przekroczył poziom, jaki spółka notowała w ostatnich pięciu latach – dodaje Paweł Witkiewicz, Prezes Zarządu CUBE.ITG. – Jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy w zakresie przychodów ostatniego słowa i wciąż czekamy na rozstrzygnięcia w kilku ważnych przetargach i liczymy na pozyskanie z tego tytułu jeszcze minimum jednego znaczącego kontraktu – podsumowuje Paweł Witkiewicz.

Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym, ochrony zdrowia czy sieci handlowych. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, Grupa rozwija nowe usługi w tym związane z przygotowaniem produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) IAAS (infrastructure as a service) oraz PAAS (process as a service).

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2020-03-30 15:38)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-03-30
USD 4,0933 -0,47%
EUR 4,5395 +0,33%
CHF 4,2840 +0,39%
GBP 5,0698 +0,96%
Wspierane przez Money.pl

Baner zwm 2