Czytaj więcej...

W piątek 13 maja br. Sejm RP w trzecim czytaniu przyjął od dawna oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

26 października br. Prezydent podpisał następujące ważne ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

W porównaniu do XXIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2015 r., projekt XXIV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

Czytaj więcej...

Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 

Czytaj więcej...

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Senatorowie poparli w czwartek ustawę wprowadzającą ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych oraz rozwoju badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ.

Czytaj więcej...

25 września br. Rząd przyjął następujące ustawy związane z systemem ochrony zdrowia:

Czytaj więcej...

Na posiedzeniu w dniach 2-4 września 2015 r. Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów bez poprawek. Przepisy odpowiadają na problemy konsumentów na różnych rynkach i są wynikiem analiz organizacji konsumenckich, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK.

Baner zwm 2