25 września br. Rząd przyjął następujące ustawy związane z systemem ochrony zdrowia:

  • ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne
  • ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw

 

Prawo farmaceutyczne

Nowelizacja prawa farmaceutycznego zmienia zasady finansowania niekomercyjnych badań klinicznych na korzyść sponsorów. Na mocy nowych przepisów procedury medyczne, które znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych, będą finansowane przez NFZ (dotąd finansowały je jednostki prowadzące badania, co było dla nich dużym obciążeniem).

Taka forma wsparcia finansowego przyczyni się do wzrostu liczby prowadzonych badań klinicznych przez jednostki naukowe, a co za tym idzie – wpłynie na rozwój badań naukowych w Polsce. Dzięki temu pacjenci, którzy cierpią na choroby rzadkie, lub u których nie uzyskano pozytywnego efektu poprzez zastosowanie terapii standardowych, będą mieli dostęp do innowacyjnego leczenia.

 

Ustawa o informatyzacji

Zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji, są związane z wdrożeniem budowanego systemu teleinformatycznego – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Platforma P1). Umożliwi on realizację e-usług takich jak: e-recepta, e-zlecenie, e-skierowanie (te elektroniczne dokumenty zastąpią w przyszłości ich wersje papierowe) i Internetowe Konto Pacjenta (bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych).

Ustawa stworzyła także ramy prawne ułatwiające rozwój telemedycyny w Polsce oraz doprecyzowała przepisy dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej (m.in. kwestie dostępu i przetwarzania danych medycznych). 

 

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty (m.in. kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, kompetencji zawodowych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej i organizacji samorządu zawodowego). Powstała w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zapewnienie im wysokiej jakości udzielanych świadczeń.

Uchwalone przepisy mają na celu podniesienie prestiżu zawodu fizjoterapeuty. Dopuszczają do jego wykonywania tylko te osoby, które posiadają  odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomem i działające w oparciu o Evidence Based Medicine.

Aby w jak największym stopniu zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ustawa umożliwia także skuteczne pociąganie do odpowiedzialności karnej osoby, które podają się za fizjoterapeutów, choć nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

Baner zwm 2