Czytaj więcej...

15 listopada 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawa transgraniczna.

Czytaj więcej...

28 października 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawę transgraniczną.

Czytaj więcej...

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzi w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej efektem będzie dość radykalna zmiana systemu tzw. jednego okienka, które miało w swym zamyśle usprawnić i przyśpieszyć czas rejestracji nowych podmiotów, a okazało się, jak to często bywa, niewypałem.

Czytaj więcej...

W dniu 19 października 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która w sposób istotny zmienia procedurę postępowania.

Czytaj więcej...

1 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 1245). 

Czytaj więcej...

18 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Czytaj więcej...

Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki omówił w Sejmie projekt zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego.

Baner zwm 2