Czytaj więcej...

W trosce o utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Szybsze eliminowanie niekorzystnych dla konsumentów praktyk oraz usprawnienie kontroli klauzul niedozwolonych to główne cele projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który został dzisiaj przyjęty przez Rząd.

Czytaj więcej...

18 czerwca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Czytaj więcej...

11 czerwca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Dyrektywa ds. leków sfałszowanych jest nowym prawem wprowadzonym na terenie Unii Europejskiej, aby chronić pacjentów przed lekami sfałszowanymi. Dyrektywa stawia wymagania wszystkim 28 państwom członkowskim w - celem wykrywania leków sfałszowanych - takie jak: unikalna serializacja opakowań produktów leczniczych, system zabezpieczeń przed sfałszowaniem oraz zweryfikowanie autentyczności produktu przed wydaniem pacjentom.

Czytaj więcej...

25 maja br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Nowelizacja ograniczy wywożenie z Polski leków, których dostępność jest zagrożona.

Baner zwm 2