Czytaj więcej...

19 listopada 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 72/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

18 listopada 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Czytaj więcej...

6 listopada 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Czytaj więcej...

10 października 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 65/2014/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Czytaj więcej...

10 października 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 64/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Czytaj więcej...

2 października 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 63/2014/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

1 października 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 62/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Baner zwm 2