Czytaj więcej...

Lista Komitetów Zadaniowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmujących się tematyką ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Lista Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmujących się tematyką ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane w okresie od 7 czerwca do 7 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej...

Komitet Techniczny 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych zakończył prace nad polską wersją językową norm zharmonizowanych PN-EN 1865-1 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych – Część 1: Wymagania dotyczące systemów noszy i urządzań do przenoszenia pacjenta oraz PN-EN 1865-4 Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych – Część 4: Składane krzesło transportowe.

Czytaj więcej...

W czasie boomu drogowego przed Euro 2012 w Polsce obowiązywały bardziej rygorystyczne normy hałasu niż w niektórych państwach UE np. Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Sprzyjało to wybudowaniu dużej liczby ekranów akustycznych przy drogach.

Baner zwm 2