Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia".

wysoka jakość w ochronie zdrowia

Certyfikat promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające na rynku medycznym. Godło "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. Certyfikaty przyznaje Kapituła złożona z naukowców najbardziej renomowanych, polskich uczelni, m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Gala Finałowa Programu, połączona z uroczystością wręczenia certyfikatów, odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wiosną 2016 roku.

W ubiegłym roku certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” trafiły do 29 znakomitych placówek branży medycznej z całej Polski. Warto dołączyć do prestiżowego grona liderów rynku ochrony zdrowia wyróżnionych w Konkursie. Zgłoszenia w tegorocznej edycji Programu przyjmowane będą w terminie do 18 grudnia 2015 roku.

-Placówki wyróżnione w Programie "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" otrzymują  prestiżowy certyfikat, nadany przez ekspertów ze środowiska naukowego, potwierdzający  spełnianie wysokich standardów w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem  i zarządzania wartością). Przyznany certyfikat i znak jakości placówka może wykorzystać w swojej komunikacji marketingowej (np. na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym itp.). Certyfikat pomaga zbudować lub wzmocnić pozytywny wizerunek ocenionej jednostki, wyróżniać się na tle innych, pozycjonować placówkę na rynku jako nowoczesną i dbającą o wysokie standardy w działalności medycznej. Po pierwszej, ubiegłorocznej edycji Programu w mediach w całej Polsce ukazało się ponad 100 publikacji poświęconych Programowi "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" i jego laureatom. Ta liczba to najlepszy dowód na potencjał promocyjny naszego certyfikatu – mówi Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu i pomysłodawczyni Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

-Posiadanie certyfikatów jakości wzmacnia możliwości i szanse placówki w staraniach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie). We wnioskach aplikacyjnych najczęściej należy wykazać posiadane certyfikaty, co przekłada się na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. Ponadto udział w postępowaniu certyfikacyjnym pozwala placówce uzyskać ważną informację zwrotną na temat jakości jej działań w zakresie, którego dotyczy certyfikacja. Eksperci oceniający placówkę formułują bowiem szczegółowe recenzje z przeprowadzonej oceny, dzięki czemu menadżerowie uzyskują cenne wskazówki i rekomendacje pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających procesy zarządzania – dodaje.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” dostępne są na stronie internetowej Programu www.jakosc-certyfikat.pl

Baner zwm 2