Zmiany demograficzne, poprawa finansowania ochrony zdrowia i wzmocnienie dialogu społecznego – te trzy kwestie stanowią kluczowe punkty na mapie drogowej do poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce. W ramach 60 sesji naukowych i paneli dyskusyjnych zorganizowanych podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych lekarze, eksperci i politycy wskazywali także na znaczenie jakie dla przezwyciężenie największych wyzwań w ochronie zdrowia mają inwestycje w innowacyjne leczenie.

systemochronyzdrowia.plKatowicki Kongres Wyzwań Zdrowotnych (18-20 lutego br.) zgromadził ponad 2 tysiące uczestników oraz 250 prelegentów reprezentujących wszystkie środowiska związane  z ochroną zdrowia. Ton dyskusjom, zorganizowanym w ramach 60 paneli, nadało wystąpienie ministra Konstantego Radziwiłła otwierające Kongres. Minister nakreślił najważniejsze wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Wśród nich wybrzmiały przede wszystkim dwie kwestie - publicznych wydatków przeznaczanych na zdrowie oraz demografii. Nawiązania do tych tematów były silnie obecne podczas niemal wszystkich sesji dotyczących poszczególnych obszarów tematycznych oraz problemów systemowych.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników drugiego dnia Kongresu cieszyła się dyskusja wokół modeli finansowanie świadczeń zdrowotnych. Debata z udziałem m.in. wiceprezesa NFZ Andrzeja Jacyny, posła Andrzeja Sośnierza, dr Roberta Mołdacha oraz Dyrektora Generalnego INFARMY Pawła Sztwiertni miała pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zagwarantować realizację rosnących potrzeb zdrowotnych Polaków.

Rozważając przewagę systemu budżetowego nad finansowaniem w oparciu o składkę zdrowotną, uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali potrzebę zwiększenia publicznych nakładów na zdrowie do poziom 6% PKB. Jak zauważył Paweł Sztwiertnia „bez względu na sposób finansowania, jego poprawawymaga odważnej, strategicznej decyzji. Może ją podjąć wyłącznie cały rząd, bo jest to decyzja polityczna. Wówczas powinniśmy pomyśleć o rozwiązaniach w postaci mapy drogowej, która doprowadzi nas do tego celu w perspektywie 5-10 lat”. Decyzja ta będzie miała ogromne znaczenie dla każdego Polaka, gdyż jak podkreślił reprezentujący Pracodawców RP dr Robert Mołdach „przy aktualnym poziomie finansowania i rosnącej grupie osób 65+ wkrótce wszyscy możemy doświadczyć pogorszenia się jakości świadczeń medycznych w Polsce”.

W pespektywie krótkookresowej, większe nakłady publiczne na zdrowie są możliwe dzięki stopniowemu przenoszeniu części zadań finansowanych przez NFZ do budżetu ministerstwa. Andrzej Jacyna, wiceprezes NFZ, wyraził nadzieję, że utrzymany zostanie system składkowy a jednocześnie systematycznie zwiększany będzie budżet Ministerstwa. Zwolennikiem takiego rozwiązania zdawał się być również Andrzej Sośnierz, który zwrócił jednak uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa: „niestety w pojedynku o pieniądze Minister Zdrowia zawsze przegra z Ministrem Finansów”– podkreślił.

Drugim z priorytetów w wystąpieniu ministra Konstantego Radziwiłła, było ożywienie dialogu wokół organizacji systemu ochrony zdrowia. Prawdziwość tej deklaracji była dyskutowana podczas panelu z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów. Debata, w której brał udział także Dyrektor Generalny INFARMY Paweł Sztwiertnia, skupiała się na znaczących zmianach w praktyce postępowania resortu zdrowia.

Jak podkreślali Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich, przedstawiciele ministerstwa nie tylko deklarują większą otwartość. Włączają oni pacjentów w prace zespołów problemowych oraz proces legislacyjny. Większą podmiotowość w relacjach strony społecznej z administracją publiczną chwalił także Paweł Sztwiertnia - „zamiany w postawie Ministerstwa Zdrowia należy ocenić bardzo pozytywnie. Przykładem nowego podejścia może być decyzja ministra Konstantego Radziwiłła o rozpoczęciu prac nad polityką lekową z udziałem szerokiego grona interesariuszy, w tym zewnętrznych ekspertów. Daje to szansę na wypracowanie wyważonych rozwiązań, które łączyłby aspiracje i zobowiązania rządu z oczekiwaniami społecznymi.”

W trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych przedstawiciele INFARMY wzięli udział w 5 panelach dyskusyjnych poświęconych organizacji ochrony zdrowia w Polsce, jej finansowaniu oraz roli jaką powinny w nim odegrać innowacyjne terapie. Odbyła się także prezentacja raportu „Badania kliniczne w Polsce”, poświęcona potencjałowi tego rynku w Polsce oraz identyfikacji największych barier w jego rozwoju.

Relację z wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej INFARMY, naszym kanale w serwisie Youtube oraz na Twitterze. Zachęcamy także do obejrzenia wywiadów z uczestnikami Kongresu, w tym z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz Podsekretarzem Stanu Krzysztofem Łandą.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Baner zwm 2