W dniu 06 lutego 2015 r., w Międzyrzeczu odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu: Szpital Przyjazny Dziecku, potwierdzającego spełnienie przez Szpital Międzyrzecki standardów i warunków sprzyjających rozpoczęciu karmienia piersią niemowląt.

osoby pacjent 5 noworodekOd 1992 roku w Polsce, UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) bierze aktywny udział w propagowaniu światowej kampanii promującej karmienie piersią oraz w realizacji idei Światowej Organizacji Zdrowia Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, pod nazwą: „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” uzyskał oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Międzyrzeckiego za osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad matką i dzieckiem oraz za realizacje „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Większość zaleceń zawartych w opracowaniu pt. 10 kroków do udanego karmienia piersią wynika z zaleceń WHO i jest ujęta w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2012 r., w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej  nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100).

W 2003 roku Szpital Międzyrzecki otrzymał pierwszy certyfikat „Szpitala Przyjaznego Dziecku” - jako jedyny w województwie lubuskim i jako jeden z nielicznych w Polsce. Po remoncie w 2014 roku oraz przeprowadzonej przez Komisję Centralną z udziałem wybitnych specjalistów reocenie, w dniu szóstego lutego 2015 roku, w obecności  Dyrektora i pracowników Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, Starosty Międzyrzeckiego, lekarzy i położnych oraz pielęgniarek, Prezes Szpitala Kamil Jakubowski odebrał z rąk Dyrektora Generalnego Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF Marka Krupińskiego i Przewodniczącej Komisji ocen i reocen Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią Pani Elżbiety Baum-Chróścickiej, certyfikat: Szpitala Przyjaznego Dziecku. Jest to jedyny szpital w województwie lubuskim, który uzyskał taki status na okres najbliższych pięciu lat. Tym samym został wpisany do światowej listy Szpitali Przyjaznych Dziecku.

Baner zwm 2