Czytaj więcej...

W  Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Czytaj więcej...

Po raz czwarty rozdano nagrody w ramach Plebiscytu Know Health. Plebiscyt jest prestiżowym konkursem oraz nieodłącznym elementem cyklicznej konferencji - Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health, która odbywa się we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

W ramach projektu TELL ME opracowywane są strategie komunikacyjne maksymalizujące szanse i minimalizujące ryzyko w dobie kryzysów związanych z chorobami zakaźnymi.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów promujących przedsiębiorczość, które będą realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European SME Week 2014).

Czytaj więcej...

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację. Pomimo wydatkowania prawie dwóch miliardów złotych pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich.

Czytaj więcej...

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs "Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Czytaj więcej...

Projekt „Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi" zajął 3 miejsce w konkursie na najciekawsze inwestycje ostatnich 10 lat. 

Baner zwm 2