Komentarz Bartosza Krawczyka, Eksperta ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte, w kwestii Rankingu szpitali Publicznych 2016.

systemochronyzdrowia.pl"Niektóre ostatnie zmiany w otoczeniu działalności szpitalnej mogą okazać się dla szpitali dobre. Po pierwsze szpitale pewniej będą mogły planować rozwój placówek w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, które np. w obszarze onkologii wskazują, że niektórych województwach są białe plamy. Po drugie urealnienie wycen świadczeń, które obecnie przeprowadza AOTMiT, powinno wyeliminować sytuacje, że w dobrze zarządzanym szpitalu istnieją nierentowne procedury.

Większa transparentność ułatwi zarządzanie szpitalem. Niestety pojawiają się też zmiany, które mogą wpłynąć negatywnie na działalność. Jedną z takich zmian jest zakończenie procesu komercjalizacji szpitali, który pierwotnie był pomysłem na nowe otwarcie: umorzenie zobowiązań, w zamian za restrukturyzacje i zwiększenie efektywności szpitala. Idea była bardzo dobra, choć mechanizm wymagał dopracowania.

Nie wiadomo również, co się stanie z już przekształconymi szpitalami, co zwiększa niepewność. Wydaje mi się, że niedawna zmiana władzy w MZ jest dobrym momentem na rozpoczęcie debaty publicznej, jaki docelowo model szpitalnictwa powinien funkcjonować w Polsce, m.in.: system finansowania, sposób działalności szpitali, rola sektora prywatnego, nadzór i kontrola jakości oraz efektywności w systemie."

Więcej o Rankingu:

Baner zwm 2